Wednesday, October 18, 2006


गनायो काठमान्डौ
हप्प्ता दिन हुन लाग्यो काठ्मान्डौ को गल्ली गल्ली चोक चोक गनहाउन लागेको । तर पनि समस्या सामाधान् हुन सकेको छैन । स्थानिय बासि सङ सम्झौता भै सके पनि फोहर् उठ्न सकेन हिजो पनि काठ्मान्डौमा। सुनेको छु आज् बाट् भने उठ्छ् रे!!!!नत्र यस्तो बेलामा माहामारि फैल्न के बेर्???

1 comment:

D-H-A-K-A-L said...

yo photo raamro lagyo. manche agaadi saadhe,saadhe agaadi fohor, wa kathmandu wa....