Monday, January 22, 2007

Do You Guess How many parties are there in Nepal?


foto: ekantipur.com
i am so confused with the present strike that a new party called madheshi janaadhikar forum is demanding the strike in whole terai.
Really how many parties are there in nepal up to yet ?? Any guesses???

5 comments:

Anonymous said...

Hello!

Nice site, keep up the good work .

http://buy-phentermine.hem.nu BUY PHENTERMINE
BUY PHENTERMINE
http://blog.sol.no/buy-phentermine
BUY PHENTERMINE
http://buy-phentermine.hem.nu buy phentermine
http://buy-phentermine.hem.nu phentermine online
http://buy-phentermine.hem.nu order phentermine
http://buy-phentermine.hem.nu cheap phentermine
http://buy-phentermine.hem.nu buy phentermine online
http://buy-phentermine.hem.nu phentermine diet pill
http://buy-phentermine.hem.nu phentermine online pharmacy
http://buy-phentermine.hem.nu phentermine prescription
http://buy-phentermine.hem.nu what is phentermine
http://buy-phentermine.hem.nu free phentermine

Anonymous said...

Great site

http://arthritis-relief.lysog.info arthritis relief
http://leather-chair.lysog.info leather chair
http://lucchese-boot.malig.info lucchese boot
http://toshiba-part.malig.info toshiba part
http://home-treadmill.malig.info home treadmill
http://turbo-tax.malig.info turbo tax
http://born-shoe.asapdeals.com born shoe
http://stretch-film.bucksathome.com stretch film
http://tv-stand.asapdeals.com tv stand
http://jet-pump.casinogamefactory.com jet pump
http://nfl-jerseys.1timesex.com nfl jerseys
http://party-poker-online.boulevardprivates.com party poker online
http://charlotte-job.asapdeals.com charlotte job
http://porch-swing.eurocarexpert.com porch swing
http://kohler-plumbing.1timesex.com kohler plumbing

Thanks.

Anonymous said...

99 Parties except you......so Total =100
Thanks.
Reality Bites

Rajesh Rana said...

I don't know but jyada party pani thik chana... there should be some law.... against no. of parties.....

Adams Kevin said...

म एडम्स KEVIN, Aiico बीमा plc को एक प्रतिनिधि, हामी भरोसा र एक ऋण बाहिर दिन मा व्यक्तिगत मतभेद आदर। हामी ऋण चासो दर को 2% प्रदान गर्नेछ। तपाईं यस व्यवसाय मा चासो हो भने अब आफ्नो ऋण कागजातहरू ठीक जारी हस्तांतरण ई-मेल (adams.credi@gmail.com) गरेर हामीलाई सम्पर्क। Plc.you पनि इमेल गरेर हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ तपाईं aiico बीमा गर्न धेरै स्वागत छ भने व्यापार वा स्कूल स्थापित गर्न एक ऋण आवश्यकता हो (aiicco_insuranceplc@yahoo.com) हामी सन्तुलन स्थानान्तरण अनुरोध गर्न सक्छौं पहिलो हप्ता।

व्यक्तिगत व्यवसायका लागि ऋण चाहिन्छ? तपाईं आफ्नो इमेल संपर्क भने उपरोक्त तुरुन्तै आफ्नो ऋण स्थानान्तरण प्रक्रिया गर्न
ठीक।