Tuesday, December 26, 2006

बिरोध पनि जाडोमा तातो पनि
Foto:nepalnews.com
देशमा सबै जसो बिस्वबिधालय मा पदाधिकारी को नीयुक्ती नभएको भन्ने बिरोध मा बिभिन्न विद्यार्थी संघठन हरु ले सडक मा बिरोध जनाइ रहेका छन । समयमा परिक्षा नभएको ,उचित निती नियम पनि नवनेको जस्ता यावत् कुरा भन्दै गरिएको बिरोध सडक मा टायर को मुस्लो संगसंगै अगि बड्दो छ तर गजब के देखियो भने बिरोध मा बालिएको टायर ले हिजो आज यो बिरोध संगसंगै पुस् को यो जाडो मा तातो पनि दिए जस्तो देखियो।फोटो मा हेर्नुस् त कोहि टायर् बालेर नारा लाउदै छन् त कोहि ज्यान् सेकाउदै छन्।
गजब् छ् बा!!!!!!!

3 comments:

Anonymous said...

Pretty nice site, wants to see much more on it! :)
- www.fotobyraj.blogspot.com v
spaghetti alla carbonara

Anonymous said...

I considered myself as the professional in this theme, and did not think that I can find in the Internet something new. But having come on your site, I have understood, that I know nothing and it is necessary for me to study and study as much as possible.
- www.blogger.com h
spaghetti alla carbonara

Adams Kevin said...

म एडम्स KEVIN, Aiico बीमा plc को एक प्रतिनिधि, हामी भरोसा र एक ऋण बाहिर दिन मा व्यक्तिगत मतभेद आदर। हामी ऋण चासो दर को 2% प्रदान गर्नेछ। तपाईं यस व्यवसाय मा चासो हो भने अब आफ्नो ऋण कागजातहरू ठीक जारी हस्तांतरण ई-मेल (adams.credi@gmail.com) गरेर हामीलाई सम्पर्क। Plc.you पनि इमेल गरेर हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ तपाईं aiico बीमा गर्न धेरै स्वागत छ भने व्यापार वा स्कूल स्थापित गर्न एक ऋण आवश्यकता हो (aiicco_insuranceplc@yahoo.com) हामी सन्तुलन स्थानान्तरण अनुरोध गर्न सक्छौं पहिलो हप्ता।

व्यक्तिगत व्यवसायका लागि ऋण चाहिन्छ? तपाईं आफ्नो इमेल संपर्क भने उपरोक्त तुरुन्तै आफ्नो ऋण स्थानान्तरण प्रक्रिया गर्न
ठीक।